Nyheder

20.06.2015
Ved sommerfesten blev der uddelt flg. pokaler:
Clintons Vandrepokal uddelt til Tommy H. Jensen, idet Tommy på kort tid har haft en forrygende udvikling med sin hund, ligesom han på flere områder udvider sine kompetencer mht. hund mv.
Texaco-pokalen blev tildelt André, Gasowski, som altid stiller sig praktisk til rådighed for foreningen. Han skal blot vide om han siger "ja" til at skal lave mad eller slå græs. For JA det siger han.
Se proportionerne for pokalerne her>>
 
30.01.2015
Idet AaPH's Facebook-side bruges af rigtig mange medlemmer, vil vores hjemmeside fremover blive brugt som "bredt" orienterende. Dvs. den vil først og fremmest indeholde alle relevante oplysninger om kurserne, indskrivningsdato, sted, kontaktinfo vedr. instruktører, bestyrelse og udvalg, samt om vores prøver og konkurrenceprogram.
Nyheder vil være i kort form.
12.12.2014
Efterårssæsonnen er slut, men da der er oprettet et vinterhold, trænes der fortsat. Der optages løbende nye hunde på dette hold, ligesom hvalpeholdet også optager nye hvalpe løbende.
Der er indlagt elektricitet i Mølleengen, og banebelysning vil blive etableret snarest. 
 
GLÆDELIG JUL TIL ALLE.
 
03.08.2014
Der er afholdt planlægningsmøde for opstart af efterårets lydighedshold.
Instruktørbesætningen er igen optimal, idet der er 2 instruktører på hvert hold, hvilket gør, at der i tilfælde af sygdom/andet, ikke pludselig står et hold med en "vikar", som ikke kender holdet.
Såfremt der måtte være behov, kan der startes endnu et lydighedshold. Instruktørbesætning er på¨plads hertil også. 
Der er planlagt en prøvedag, hvor de huf'er (hundeførere) og hunde, som har træne flittigt kan afslutte kurset med at forsøge at få diplom.
Se hvilke kurser der oprettes>>
 
Der er planlagt en teoridag, hvor Britt Balle vil fortælle om dæmpende signaler og stress, og hvor Allan Jørgensen fortæller om hundens drifter - primært byttedrift - og indlæringsprincipper. Tjek kalenderen>>
Maj-juni 2014
ENDELIG..... Efter ca. 10 år er AaPH tilbage i området hvor det hele startede for over 100 år siden. En aktiv bestyrelse har indgået en lejeaftale, som sikrer os et super træningsareal i Mølleengen. En flok medlemmer har ydet en beundringsværdig indsats gennem hele foråret. Utallige timer er lagt i edtablering af området, som i dag fremstår med en træningsbane, som kan inddeles i flere afsnit, så der er plads til flere hold på samme tid
Yderligere har vi nu det klubhus vi har manglet gennem så lang tid.
 
Forårets kurser står for en afslutning, men kursisterne er heldigvis så glade for vores koncept, at de fleste ønsker at fortsætte i efteråret. Derfor er datoen for indskrivning slået op.... og hvor mon.... ;-) >>>
26.03.2014
Efter en årrække med samme design/farver på hjemmesiden har der været ønske om fornyelse. Opbygningen og indholdet vil i vid udstrækning være det samme, men farverne er ændret til mere tidssvarende. Der er stadig lidt med nogle skrifttyper, der skal justeres, og det kommer løbende.
God fornøjelse her på siden.

01.03.2014
20 medlemmer deltog i et positivt møde om foråret 2014 i AaPH. Vi er heldige at have en rutineret instruktørstab med kompetente afløsere, såfremt hovedinstruktøren måtte have forfald.
Flere hunde forventes klar til lydighedsprøver, kåring og konkurrencer i foråret. Der er allerede planlagt enkelte datoer.
 25.02.2014
Der afholdes HUNDEFØRERMØDE på lørdag d. 01.03.2014 kl. 08:00 i lokaler på Moesgaard Museum. På mødet vil der blive mulighed for at fremkomme med alle mulige forslag til tiltag fra træningslederen. Vi skal gennemgå ønsker/forventninger/forhåbninger så vi kan danne et overblik over det antal forskellige prøver vi skal afholde i foråret. Endvidere skal vi have planlagt  forårssæsonnen mht. kursisthold osv.
 
Foreningen er vært ved rundstykker. VEL MØDT.
23.02.2014
Så er referatet fra generalforsamlingen tilgængeligt på den interne medlemsside. 
 
Der arbejdes på at gennemføre et hundeførermøde snarest. Formanden forsøger af al evne at skaffe lokaler til lørdag d. 1. marts. Han er ingen troldmand, og når vi så desperat mangler et klubhus, må vi krydse fingre. 
10.01.2014
Årets generalforsamling afholdes på Aarhus Politigaard. Den er tidligere annonceret til at foregå i Lisbjerg Beboerhus, men dette er hermed ændret.
 
16.11.2013
Ved dagens kåring fik AaPH 3 nykårede hunde. Se resultater og billeder fra dagen her>>>
 
02.11.2013
På baggrund af de seneste 2 lørdages prøvekåringer (se resultater her>>>) er det glædeligt, at AaPH har hele 4 hunde klar på én gang. Antallet gør, at vi kan afholde en kåring på hjemmebane lørdag d. 16.11.2013. Arrangementet starter kl. 09:00, og ALLE er yderst velkomne til at komme og klappe af huf'erne når vi forhåbentlig har 4 nykårede hunde i Aarhus.
Alle kan få forbedret sit programkendskab ved at kigge på. Specielt vore nye huf'er og dem, som endnu ikke har hund, men som er på vej til at få en og ønsker at træne i Danmarks mest spændende brugshundeprogram.
VEL MØDT til endnu en god dag i AaPH.
 
 11.10.2013.
Resultater 2013 er opdateret. AaPH er i en fin udvikling, og de senere års næsten totale udskiftning af hunde på én gang og deraf lave konkurrencedeltagelse, er ved at vende. Vi har haft deltagere i Kåringskonkurrencen, DM, Bystævne for Unghunde, og i nærmeste fremtid afholdes der prøvekåringer for ikke færre end 8 hunde! 
Vi krydser fingre for positive resultater, så Kåringsmanden kan komme til at bruge et par hele dage udelukkende med Aarhus-hunde.  
 
Samtidig er det glædeligt, at AaPH også har kunne bidrage med kompetente figuranter og dommere ved DM-udtagelser og Områdekonkurrencer. Peter Laursen, Johnny Osther og Peter E. Jensen har været figuranter og Britt Balle og Allan Jørgensen har fungeret som dommere. 

 21.09.2013

AaPH fik mulighed for at lave PR for foreningen, idet der blev spurgt, om vi kunne lave en opvisning på Jysk Væddeløbsbane i Højbjerg/Aarhus.
Vi har haft en periode, hvor stort set alle har haft hvalpe eller deciderede pensionister, så det var første gang i flere år AaPH rent faktisk havde mulighed for at sige JA til at lave en opvisning.
Opvisningen var en stor succes, og der var flere klapsalver til de dygtige hunde.
Fotograf Michael B. Nielsen fra "Stiften" var til stede og tog en billedserie, som du kan se ved at følge dette link>>> 
 
NYT TILBUD TIL MEDLEMMERNE
 
Som en service overfor foreningens medlemmer har vi oprettet en intern side for foreningen medlemmer. Siden vil komme til at indeholde referater og anden information, som kun er relervant for medlemmerne.  
Er du medlem og ønsker du have adgang til den interne side. Bedes du sende dit navn og din mailadresse til webmasteren. Herefter vil du modtage logon og kodeord via mail.  
 
 
-00-