Kontakt / Udvalg

Udvalg

Træningsleder - Mølleengen:
Loni L. Pedersen
tlf. 2751 5380
Skriv til Loni
 
Træningsleder - Moesgaard: 
Allan Jørgensen
Tlf. 2262 8321
Skriv til Allan
  
Konkurrenceudvalg:
Eva Rasmussen
Tlf. 2614 0238
 
Finn Husted
 
Loni L. Pedersen  
 
Festudvalg:
John Madsen
Gitte L. Larsen
 
Webbestyrer:
Finn Husted
Skriv til Finn