Kontakt / Instruktører

Instruktører

Instruktører:
Hvalpehold:
Brit Balle
Fortsætterhold:
 
Anne Marie Husted - tlf. 2016 5162
 
Prøvehold:
 
Allan Jørgensen - tlf. 2262 8321
Loni L. Pedersen- tlf. 2751 5380
 
(Instruktør-afløser på holdene Aksel Krelskov - tlf. 9125 6320)