Dansk politihundefoening

Aarhus

 

 

Retningslinier for hundeførerne

01.01.2015
Programændring, Fra begyndelsen af 2015 har HB vedtaget at skærpe kravet for at bestå kåringen. Der skal nu opnås mindst 95 point for at bestå (tidligere 85 points).Max. point er stadig 110, ligesom de yderligere krav er uændrede.
30.04.2012
Hovedbestyelsen vedtog for flere ÅR siden, at “enhver anvendelse af pighalsbånd – herunder såkaldte dressurhalsbånd – under træning eller konkurrence må ikke finde sted under Dansk Politihundeforening.”
Bestemmelsen blev vedtaget efter “uheldige episoder”, som medførte alvorlig dårlig omtale af Dansk Politihundeforening. HB’s påbud er nu anført her på hjemmesiden,  og dermed kan INGEN kan være i tvivl om, at Aarhus PH efterlever dette.

Procedure for tilmelding til konkurrencer:

Skal du til konkurrence sender du flg. oplysninger til FORMANDEN for AaPH:
Hundeførerens fulde navn
Hundens DKK-stambogsnummer
Hundens stambogsnavn (kennelnavn)
Hundens køn
Hundens kaldenavn
 
Formanden i AaPH foretager en samlet tilmelding til div. konkurrencer, og kassereren overfører deltagergebyret til den arrangerende klub.
29.09.2011 – modtaget fra kåringsmanden.

Vedr. kåring

I forbindelse med kommende kåringer i område 2 anmodes der om, at hundeførerne, der stiller til kåring i stedet for den originale stamtavle på hunden i stedet medbringer en ”tydelig læselig” fotokopi af forsiden af stamtavlen.

Jeg kan så scanne disse fotokopier og sende dem til stambogsføreren ad elektronisk vej, hvilket både sparer tid og penge.

Denne fremgangsmåde er aftalt med stambogsfører Leif Udengaard.

Hvis ikke hundeførerne har mulighed for at møde op med en ”tydelig læselig” fotokopi af forsiden af hundens stamtavle, så kan man stadig medbringe den originale stamtavlen, men en ”tydelig læselig” fotokopi vil klart være at foretrække.

Med venlig hilsen

Niels Jørgen Pedersen

Kåringsmand